ITSM & ITAM

Service en Asset management

Nog steeds blijkt dat veel organisaties letterlijk geld verkwisten doordat ze over onvoldoende inzicht beschikken omtrent binnen de organisatie aanwezige IT assets. Organisaties passen als gevolg hiervan bijvoorbeeld meerdere applicaties met sterk overlappende functionaliteit toe. Dit vergt extra beheerinspanningen maar bijvoorbeeld ook extra licentiekosten. Een goed opgezet beheer van IT assets kan derhalve aanzienlijke besparingen opleveren. Daarnaast is het van belang softwarelicenties adequaat te beheren om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van illegale software. Wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Auteurswet) en de strijd van bijvoorbeeld de stichting Business Software Alliance (BSA) Nederland tegen ‘softwarepiraterij’ zijn belangrijke redenen om binnen de bedrijfsmuren illegaal gebruik van software tegen te gaan.
Wanneer u deze problemen herkent kunnen we u op diverse manieren helpen om snel inzicht te verkrijgen in uw IT-Landschap en hoeven audits van een leverancier geen hoofpijn dossiers te worden.

IT Service Management (ITSM) en IT Asset Management (ITAM) zijn complementaire disciplines met verschillende standpunten van het IT-landschap. Service management richt zich op activa in het kader van diensten, operaties en bedrijfswaarde. Asset Management richt zich op kosten, risico’s, compliance en beveiliging. Waar ITSM de levenscycli van diensten en ondersteunende zaken behandelt, is ITAM verantwoordelijk voor de levenscycli van de onderliggende hardware en software activa. Collectief vormen ITSM en ITAM de ruggengraat van IT Infrastructure and Operations (I & O).

Met de producten van Ivanti en de relatie die we als T4Change onderhouden met Ivanti kunnen we u snel ondersteunen met een implementatie en de benodigde informatie verkrijgen uit uw omgeving.
Ivanti heeft met de integratie van Concorde, Landesk ITSM/ITAM, Heat-Software ITSM/ITAM en de laatste feature “License Optimizer”, een volledige suite die volledig is aan te passen aan de wensen en de eisen van de organisatie.

Wilt u meer weten of een oplossing, een demo of een onafhankelijk advies, neem contact op met ons. We helpen u graag.

Meer weten?

Laat uw gegevens achter en wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden.Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaringIk geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring