CONSULTANCY

Alle Diensten
Onder 1 Dak

Van ondersteuning tot architect, van workshop tot een compleet werkplek design, onze T4Change specialisten zijn u graag van dienst.

De medewerkers van T4Change zijn betrokken, bezitten de relevante kennis, staan dag en nacht voor u klaar en leveren de hoogste kwaliteit. Door nauwe samenwerking met onze betrouwbare partners garandeert T4Change dat producten volgens de best-practice van deze partner wordt geïmplementeerd en onderhouden. Door de korte lijnen kan snel worden geacteerd bij eventuele calamiteit en kunnen we u als eindklant een gegarandeerde stabiele omgeving bieden. Hieronder leest u welke diensten wij u kunnen bieden.

Werkplek analyse

Analyseer uw werkplek

T4Change is gespecialiseerd in het in kaart brengen van uw huidige ICT-situatie, zowel op technologisch gebied als op het gebied van beheerprocessen. Wij maken een gap analyse van de huidige stand van zaken versus uw toekomstambities. Aan de hand van deze analyse stellen wij een advies op dat u in staat stelt om uw ambities waar te maken. We kijken nadrukkelijk naar de risico’s die u loopt en maken in het advies onderscheid tussen noodzakelijke oplossingen om risico’s te verminderen en oplossingen die wenselijk zijn om de toekomstambities te realiseren. Het is ons doel om uw ICT flexibel en toekomstbestendig in te kunnen richten. 

Algehele Werkplek-analyse
Deze analyse is erop gericht vast te stellen welke oplossingen het beste passen bij uw werkplek infrastructuur. We analyseren hoe uw beheerproces eruitziet, waarbij er wordt gefocust op de actuele pijnpunten en gewenste verbeteringen. Uit deze analyse volgt een advies, waarbij u een duidelijk beeld krijgt van de mogelijke verbeteringen, invulling van eventuele vervolgstappen en de ROI hiervan.

De Health Check van uw IT
In samenwerking met onze partners hebben wij een effectieve methode ontwikkeld om een health check van uw ICT-omgeving uit te voeren. Hierbij worden alle componenten van de IT-omgeving geanalyseerd en bekeken hoe deze zijn geïnstalleerd en geconfigureerd. Daarnaast worden ook eventuele problemen uit de omgeving geanalyseerd en vergeleken met best-practices. Op basis van deze resultaten wordt er een advies rapport gepresenteerd. Vanuit hier kan er besloten worden om een plan van aanpak uit te werken en de verbeterpunten te implementeren.

Werkplek strategie

Wat is eigenlijk een werkplek strategie?

Een werkplek strategie is de afstemming van (IT-)middelen op de werkpatronen binnen een organisatie. Dit helpt in het verlagen van kosten en maakt topprestaties mogelijk.

Werkpratronen veranderen constant. Dit vraagt een bepaalde mobiliteit, flexibiliteit en kennis van organisaties die misschien niet in huis aanwezig zijn. T4Change helpt u in uw reis naar het ontwikkelen van de nieuwe werkplek. Onze architecten hebben een zeer brede kennis van de oplossingen die beschikbaar zijn in de markt. Hierbij kijken we niet alleen naar de gevestigde orde, maar durven we ook nieuwe oplossingen te voor te stellen.

T4Change helpt u in uw reis naar het ontwikkelen van de nieuwe werkplek. Onze architecten weten waar ze over praten en hebben een zeer brede kennis van de oplossingen die beschikbaar zijn in de markt. Hierbij kijken we niet alleen naar de gevestigde orde, maar durven we ook nieuwe oplossingen te onderzoeken.

Thema’s waar we in kunnen adviseren zijn:

 • Security vraagstukken
 • Infrastructurele vraagstukken cloud vs on-premise diensten of integratie van clouddiensten
 • Gebruikers ervaring (UX), beheerbaarheid vraagstukken
 • automatiserings vraagstukken, selfservice, monitoring vraagstukken
 • Unmanaged device vraagstukken
 • Managed device vraagstukken
 • Semi Managed of mix van managed en unmanaged devices
 • Mobility

Onze specialisten ontwikkelen en creëren een schaalbare, op maat gemaakte oplossing voor uw situatie. Dit is altijd in samenspraak met uw organisatie. U kiest de oplossing die u graag wilt, wij vullen deze voor u in.

Specialisten

Project mede-werkers

Uiteraard staan wij ook voor specifiekere projectkennis voor u klaar. Onze specialisten kunnen uw team ondersteunen bij het projectontwerp en de uiteindelijke uitvoering hiervan. Zij zijn in staat om te kijken naar het totaalplaatje en focussen zich niet puur en alleen op de inhoud van het project. Hierdoor zijn wij in staat om de juiste vraag voor u te vinden en een oplossing te realiseren waar u écht mee vooruit kunt.  

T4Change heeft specialisten in de volgende vakgebieden:

 • MDM/MAM/EMS/MEM oplossingen
  • Citrix XenMobile
  • Microsoft Intune/MEM
  • VMWare Airwatch
 • Windows 10
 • Office 365 migraties/integraties
 • Automatiserings oplossingen
  • SCCM
  • Microsoft Endpoint Management
  • Patch management oplossing (Shavlik)
 • Security architecten voor de werkplek
 • Security
  • Werkplek
  • Patch level management
  • User rights managment
 • Monitoring
  • SCOM
  • Ivanti Extraction
 • Cloud integraties
 •  

Workshops / Trainingen

Ivanti powered by AppSense Workshops

Wanneer uw organisatie behoefte heeft aan diepgaandere ICT-kennis, kunt u een workshop bij ons aanvragen. In samenwerking met onze partner Ivanti, IGEL, Avanite, SentinelOne bieden wij workshops aan die op maat zijn gemaakt en toegespitst op uw (toekomstige) omgeving.

De workshops zijn doorgaans 2-daagse interactie trainingen, waarbij de IT-omgeving wordt geanalyseerd. De verantwoordelijke afdelingen worden getraind op het succesvol beheren van de Ivanti powered by AppSense omgeving. Afhankelijk van de grootte en verantwoordelijkheden van de IT-afdelingen, wordt er bepaald of er meerdere training-workshops nodig zijn om de hoge mate van interactie te kunnen garanderen en de training genoeg diepte te kunnen geven.

You can only change IT, If you love doing IT T4Change is ontstaan door de samenwerking van twee experts uit het vak die elkaar perfect aanvullen. Zo ervaart u dat specialisatie altijd leidt tot optimalisatie. Onze specialiteit ligt bij u, de eindgebruiker, en hoe uw werkomgeving optimaal in te richten.

Start the change now!

Leon onze mascotte is dé go-to kameleon voor al uw vragen binnen onze branche en weet zich altijd goed te blenden in uw omgeving.